Metrologijos laboratorijos vadovo pareiškimas dėl kokybės politikos

Įsipareigoju ir užtikrinu, kad:

  • darbuotojai demonstruos gerą profesinę praktiką ir teiks užsakovams kokybiškas kalibravimo ir kontrolės paslaugas,
  • laboratorija užtikrins aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir užsakovų poreikių bei lūkesčių patenkinimą,
  • laboratorija palaikys ir plėtos tokią vadybos sistemą, kuri sukurs sąlygas gauti patikimą rezultatą,
  • darbuotojai, susiję su atliekamu laboratorijoje kalibravimu ir kontrole, yra susipažinę su kokybės dokumentais ir savo darbe įdiegia kokybės politiką ir procedūras,
  • darbuotojai laikysis nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimų,
  • vadovybė plėtos ir įgyvendins vadybos sistemą ir nuolat gerins jos rezultatyvumą ir užtikrins jos vientisumą,
  • darbuotojai kalibravimą ir kontrolę atliks pagal pareikštus metodus ir užsakovo poreikius,
  • laboratorija visą laiką atitiks standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.

Laboratorijos/ kontrolės įstaigos vadovas

Rimvaldas Maciulevičius

2019-09-30